Tjänster

Ta del av vårt arbete

Miljöskopan.

Vi tillverkar miljöskopan på beställning som både gräv- och planeringsskopa, 400, 1000 och 2000 liter. Skopan tillverkas med det fästet som beställaren anger.

Sortering av massor.

Miljöskopan används ofta när vi skall återfylla med sorterade massor, vilket innebär mindre körning på väg av fyllnadsmassor, vilket gör att vi bidrar till miljöförbättring.

Vi utför alla typer av
markanläggningsarbeten